menu left
menu right

Nie kupuj używanych,
stać Cie na NOWE

Zobacz jak niskie są ceny!NOWE Maszyny na sezon:
LETNI oraz ZIMOWY

Gwarancja profesionalnej pracy!Betoniarki


Sprawdź sam!


NOWE Maszyny Ogrodnicze, Komunalne, Rolnicze, Zobacz

Najwyższa Jakość od lat...

Prasowanie i owijanie materiałów sypkich dziękie:

Prasa Orkel MP 2000 Compactor

Historia

     Technologia prasowania i owijania materiałów sypkich została wdrożona przez firmę Orkel w 2001 roku. Chodziło o rozwiązanie logistyczne, które pozwoliłoby dostarczać kiszonkę z kukurydzy w rejony w których jej uprawa jest niemożliwa lub nieopłacalna. W 2003 Orkel MP2000 Compactor otrzymał srebrny medal na wystawie Agritechnika w Hanowerze za innowacyjne rozwiązanie techniczne.


Sukcesy marki Orkel

     Z biegiem czasu i powiększającą się z roku na rok sprzedażą maszyn okazało się, że:

     1. Kiszonka kukurydziana w beli wyróżnia się bardzo wysoką jakością praktycznie nieosiągalną przy zastosowaniu innych technologii zakiszania zarówno ze względu na mniejsze zagęszczenie materiału i co wiąże się z tym obecnością tlenu jak też ze względu na straty podczas pobierania gotowej kiszonki, co skutkuje znacznymi oszczędnościami przewyższającymi koszty związane z belowaniem i owijaniem. Przeprowadzone systematyczne badania oraz praktyka dowiodły, kiszonka w belach Orkel wywołuje u opasów szybsze niż przy stosowaniu innych rodzajów kiszonki przyrosty masy a przy produkcji mlecznej wyższą jakość mleka.

     2. Możliwe jest belowanie zgniecionego świeżego ziarna kukurydzianego przeznaczonego na paszę co pozwala na uniknięcie jego suszenia w celu przechowania. Przy obecnych kosztach energii niezbędnej do suszenia ziarna baloty Orkela to duża oszczędność.

      3. Technologia znakomicie się nadaje do wielu innych materiałów zarówno rolnych: wysłodki buraczane, odpady z przetwórni owocowo-warzywnych jak i przemysłowych takich jak: torf, biomasa, paliwo alternatywne i wielu, wielu innych.


Pomysł na prase MP 2000 Compactora

     Belowanych materiałów przybywa ale podstawowymi materiałami prasowanymi w Compactorze pozostają: kiszonka kukurydziana, CCM, ziarno zgniecione, śruta kukurydziana, wysłodki buraczane, odpady z przetwórni owocowo-warzywnych oraz paliwo alternatywne produkowane z odpadów komunalnych. Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że owinięta bela jest rozwiązaniem logistycznym ułatwiającym składowanie i transport a w przypadku materiałów rolnych jest rozwiązaniem pozwalającym na doskonałą fermentację i łatwe dawkowanie.

     Z uwagi na wysoką wydajność maszyny oraz na jej cenę Compactor jest przeznaczony dla firm świadczących usługi, które mogą zapewnić jego wykorzystanie i rozsądną amortyzację. W naszych warunkach można mówić o wykorzystaniu wydajności maszyny przy belowaniu co najmniej 15000 bel rocznie. Jest to oczywiście liczba orientacyjna i zależy od szczegółowej kalkulacji.


Zalety prasy Orkel

Zalety można podzielić na dwie grupy:

     a) zalety maszyny jako konstrukcji - to przede wszystkim: wysoki stopień zagęszczenia, wytrzymałość i uniwersalność potwierdzona przez użytkowników. Prawie dziesięcioletnie doświadczenie pozwoliło producentowi na wprowadzanie ulepszeń zapewniających poprawę cech eksploatacyjnych. Czas, który upłynął od wyprodukowania pierwszej maszyny oraz liczba maszyn w eksploatacji najlepiej świadczą o jakości konstrukcyjnej.

     b) zalety technologii belowania - kształt beli nawiązujący do popularnego balotu sianokiszonki czy słomy, bardzo wysoka jakość kiszonki, łatwe dawkowanie. Jest to pierwsza technologia pozwalająca na budowanie rynku pasz objętościowych dotychczas bardzo wrażliwych na transport na dalsze odległości. Jest to nowa jakość, która trochę siłą bezwładności jest traktowana jak inna metoda zakiszania. To musi się zmienić. Można zaryzykować twierdzenie, że w przyszłości logistyczne zalety technologii spowodują jej szybkie rozprzestrzenienie a doskonała jakość kiszonki będzie wartością dodaną. Belowanie kiszonki z kukurydzy i wysłodków buraczanych stwarza bowiem podstawy do dalszej specjalizacji gospodarstwa rolnego – możliwość produkcji mlecznej lub mięsnej z ograniczoną produkcją roślinną jako ich zapleczem.

Pan Piotr Jurkowiecki

 


Gdzie kupić Maszyny Rolnicze Nowe? W składnicy Maszyny Fabrycznie Nowe oraz Sklep od pruducenta i dealera, agromy.